Taverne restaurant Ter Biestmolen te Zwalm Mechelse koekoek Zwalmmolen
Taverne restaurant Ter Biestmolen te Zwalm

De Malderghemmolen

De oudste tot dusver gekende vermelding klimt op tot maart 1299. In de bewaarde geschriften van de abdij van Sint Salvator te Ename (Oudenaarde) steekt een oorkonde waarbij Arnold van Gaever, Heer van Maeter bevestigt en getuigt dat ene Willem Duncker en zijn echtgenote een aantal gronden en meersen schenkt aan de abdij. In de opsomming wordt ook een stuk "weide aan de watermolen van Maldergem" vermeld. Dit wijst er dus op dat de molensite toen reeds bestond.

In de natuurstenen gevel die uit de beek oprijst zit een steen waar het jaartal 1318 is ingekapt. Er is echter al heel wat gebakeleid over de vorm van de cijfers die deze inscriptie eerder 500 jaar later situeren.

Een ander jaartal 1883 is gegrift in een rode baksteen van de cirkelvormige ringmuur rond de asput: wellicht werden toen verbouwingen gedaan om de molen aan de industriële revolutie aan te passen en alle assen en tandraderen in gietijzer uit te voeren.

Dank zij bewaarde huurovereenkomsten tussen de abt en de molenaars kennen wij hun namen. In 1731 was dit Pieter Baecke die vier jaar later overlijdt. Zijn weduwe krijgt de nieuwe pacht. In 1739 wordt de molen gerund door de weduwe en zoon Frans. In 1757 tekent Francis Baecke, zoon van Pieter, een nieuw contract. Frans Baecke wordt ook Johannes Ludovicus Vanderhaegen de laatste prachter van het Ancien Régime in 1793.

Dan worden de goederen van de abdij aangeslagen en later als zogenaamd zwartgoed openbaar te koop aangeboden. Jean Baptist Vanderhaegen kan molen en huis kopen voor 100 ponden (livres) in de maan Ventose van het jaar VI.

Dank zij de archieven ven het kadaster kennen we ook de eigenaars na 1830. Louis Ghijs koopt de molen in 1845. Hij plaatst volledig volgens de tijdsgeest een "vuurduivel" (stoommachine) in 1871. Na zijn dood en verdeling wordt landbouwer Jan Ghijs-Vanderstichelen de eigenaar.

In 1931 vermeldt het kadaster gedeeltelijk de afbraak waarbij alleen de functie van graanwatermolen behouden blijft. Immers voorheen was de molen ook zaagmolen geweest. Er zijn foto's waar nog te zagen boomstammen op de straat liggen. Ook werd in de vierkante aanbouw een olieslagerij uitgebaat.

Het doodsbed, een dikke ronde steen, bevindt zich nog onder de bovengelegde vloer. De pletterstenen van de kollergang liggen in stukken gebroken op het binnenplein

Zoals de meeste viel ook deze molen omstreeks 1968 stil. In 1974 stelde de weduwe De Bleeckere-Ghijs de molen en stallingen aan de overzijde als jeugdheem ter beschikking.

Omstreeks 1980 werd de eigendom in drie delen verkocht waarbij de molen door antiekhandelaar Jo Vervondel als opslagplaats werd gebruikt .Later vestigde hij er het restaurant "De Mechelse Koekoek" in.

De huidige eigenaar Peter De Deken is volop in de weer met het gedachtegoed de molen terug te kunnen laten draaien